Polityka ochrony danych osobowych

Prywatność danych jest niezwykle ważna dla SC. Somproduct SRL i chcemy być możliwie najbardziej przejrzyści i otwarci w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dlatego przyjęliśmy politykę, która określa, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.

Operator danych osobowych - Kontroler danych

SC SOMPRODUCT SRL jest operatorem podanych danych osobowych i odpowiada za nie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych: Artykuł 6, ustęp 1, akapit b) Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą zostać przesłane do SomProduct. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie odstępujemy danych stronom trzecim w celach marketingowych poza SomProduct. Dane wysyłane osobom trzecim służą wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług. Możesz znaleźć kategorie osób trzecich w każdym konkretnym procesie poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku każdego konkretnego przetwarzania danych osobowych zebranych od Ciebie, poinformujemy Cię, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy lub czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe oraz jakie  są możliwe konsekwencje, jeśli nie wyrazisz zgody.

Gdzie są przechowywane dane?

Dane zebrane od Ciebie są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), ale mogą być również przesyłane i przetwarzane w kraju poza EOG. Wszelkie przekazywanie danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób bezpieczny i trwale monitorowany.

W przypadku przekazywania danych poza UE, SC Somproduct SRL użyje standardowej umowy i klauzuli o Ochronie Prywatności jako gwarancji dla krajów, które nie stosują się do europejskiej ochrony ze strony Komisji Europejskiej.

Twoje prawa!

Prawo dostępu

Masz prawo żądać informacji na temat danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Możesz skontaktować się z SomProduct, który przekaże Twoje dane osobowe drogą e-mailową.

Prawo do przenoszenia danych

Za każdym razem, gdy SomProduct zgodnie z umowąprzetwarza automatycznie Twoje dane osobowe, masz prawo zażądać ich kopii na Twój lub inny adres. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które od Ciebie otrzymaliśmy.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Jeśli masz konto naSomProduct, możesz sam/a zaktualizować swoje dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych (""prawo do bycia zapomnianym"")

Masz prawo usunąć wszelkie dane osobowe przetwarzane przez SomProductw dowolnym czasie, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Masz nierozwiązany problem w dziale obsługi klienta
 • Masz złożone zamówienie, które nie zostało wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 • Masz zobowiązania finansowe wobec SomProduct
 • jeśli jesteś podejrzany o wykorzystanie i nadużycie naszych usług w ciągu ostatnich czterech lat
 • jeśli dokonałeś zakupu, zachowamy Twoje dane osobowe przypisane do tej transakcji zgodnie z przepisami prawa

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych osobowych w oparciu o uzasadniony przykład z SomProduct.

SomProductnie będzie kontynuował przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie udowodnić pierwszeństwo takiego działania przed Twoimi prawami lub postępowaniem sądowym.

Marketing bezpośredni i prywatność

Masz prawo odmówienia przetwarzania swoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym analizie profilu do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz, możesz zrezygnować z marketingu bezpośredniego za pomocą następujących metod

 • postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej marketingowej wiadomości e-mail
 • -modyfikując ustawienia konta SomProduct

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych z uzasadnionego powodu, SomProductograniczy przetwarzanie tego typu danych do momentu ponownego ich zatwierdzenia.
 • jeśli potwierdzisz, że twoje dane osobowe są nieprawidłowe, SomProductograniczymy przetwarzanie tych danych, dopóki nie zostaną ponownie sprawdzone i zatwierdzone.
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz sprzeciwić się usunięciu swoich danych osobowych i poprosić o ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.
 • jeśli SomProductnie potrzebuje już przechowywać Twoich danych osobowych, ale jest to konieczne w celu obrony Twoich praw w sądzie.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że SomProductprzetwarza Twoje dane osobowe w nieprawidłowy sposób, możesz skontaktować się z nami. Masz również prawo złożyć skargę w urzędzie (ANSPDCP).

ANSPDCP: SC SOMPRODUCT SRL jest zarejestrowany w Krajowym Urzędzie Nadzoru Przetwarzania Danych Osobowych pod numerem 19860.

Operator danych osobowych - Kontroler danych

SC SOMPRODUCT SRL, Electrolizei Street 60, miejscowość Baia Mare, dzielnica Maramures, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr. J24 / 2088/2008, NIP 24781693.

Telefon: 031 630 0830 - E-mail: clienti@somproduct.ro

Kupon o wartości 45 zł

Obowiązuje przy pierwszym zamówieniu *

Do góry