WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. DEFINICJE I WARUNKI

Somproduct - SC SOMPRODUCT SRL, z siedzibą w Str. Elektroliza, nr 60, loc. Baia Mare, Jud. Maramureş, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym pod nr. J24 / 2088/2008, numer fiskalny RO 24781693, kapitał zakładowy 200 ron.

Sprzedawca - Somproduct

Strona - www.somproduct.pl i jej poddomeny

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna, która utworzy konto na Stronie i złoży Zamówienie.

Użytkownik - osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji

Towary i Usługi - każdy produkt lub usługa, w tym dokumenty i usługi wymienione w Zamówieniu, które Sprzedawca dostarczy Kupującemu w wyniku zawartej Umowy.

Zamówienie - dokument elektroniczny, który stanowi formę komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem którego Sprzedawca wyraża zgodę na dostarczenie Towarów i Usług, a Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie tych Towarów i Usług oraz dokonanie płatności.

Kampania - akcja mająca na celu przedstawienie ograniczonej liczby Towarów i/ lub Usług z predefiniowanymi zapasami przez czas określony przez Sprzedawcę.

Konto - część serwisu składająca się z adresu e-mail i hasła, które pozwala Kupującemu złożyć Zamówienie, a także zawiera informacje na temat Klienta / Kupującego oraz jego historię (zamówienia, faktury, gwarancje towarów, etc.).

Umowa - Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z somproduct.pl umowę sprzedaży określonego towaru i dokonuje płatności za pomocą pośrednika transakcji płatniczych dostępnych na stronie

Newsletter - oznacza informacje wysyłane okresowo w formie elektronicznej i dotyczą towarów i usług i / lub promocji prowadzonych przez Sprzedającego w określonym terminie.

Specyfikacje - wszystkie specyfikacje i / lub opisy towarów i usług określone w Zamówieniu.

2. OGÓLNE

Złożenie zamówienia w SC Somproduct SRL oznacza zgodę na warunki niniejszego dokumentu.

Informacje przekazywane SC Somproduct SRL są wykorzystywane wyłącznie w celu, do którego zostały wprowadzone (zamówienie), zgodnie z obowiązującymi przepisami. SC Somproduct SRL nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim, nie wysyła spamu i nie ujawnia danych dostarczonych przez klientów bez ich wyraźnej zgody. Każdy użytkownik może usunąć podany adres e-mail z bazy danych.

Wszystkie ceny wyświetlane na stronie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Ze względu na dużą ilość informacji i warunków nałożonych przez dostawców, funkcje i dostępność produktów prezentowanych na tej stronie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Rabaty, obniżki i promocje nie kumulują się.

Aby kupić produkty wykonywane na zamówienie, może być wymagana zaliczka w wysokości co najmniej 30% wartości produktu.

W przypadku Towarów podlegających kastomizacji na życzenie Klienta (np. nietypowe wymiary materaca: szerokość, długość, wysokość itp.) zwrot Towaru nie jest możliwy.

Cena, forma płatności i termin płatności są określone w zamówieniu. SC Somproduct SRL wystawi Kupującemu fakturę za dostarczone Towary i usługi, a obowiązkiem Kupującego będzie dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia z niekompletnymi danymi (na przykład nazwa kupującego, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres dostawy, adres rozliczeniowy, metoda płatności).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji akcji promocyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty sprzedawane przez www.somproduct.pl są nowe, sprzedawane w oryginalnych opakowaniach lub szczelnie zamknięte i objęte gwarancją.

SC Somproduct SRL zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z klientami, którzy wykazują niewłaściwe zachowanie (agresywny język) lub odmówili przyjęcia dostawy.

SC Somproduct SRL zastrzega sobie prawo do modyfikowania zarówno treści, jak i struktury strony w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Ta strona wykorzystuje własne pliki cookie i strony trzecie, aby zapewnić odwiedzającym znacznie lepsze wrażenia z przeglądania i usługi dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Po odwiedzeniu witryny somproduct.pl plik cookie, który należy do nas, jest przechowywany w przeglądarce.

Podczas przeglądania www.somproduct.pl ciasteczka reklamowe będą umieszczane na Twoim komputerze, abyśmy mogli dowiedzieć się, co Cię interesuje.

*zobacz politykę plików cookies

Dodanie towaru do koszyka nie gwarantuje rezerwacji produktu. Zamówienia online będą realizowane w kolejności chronologicznej, w jakiej zostały zapisane przez system. Zlecenie zawierające produkt o statusie: dostępny nie może być zrealizowane, jeśli wzamówieniu chronologicznym, a następnie potwierdzonym, zostało zarejestrowane inne zamówienie na ten sam produkt, co powoduje wyczerpanie zapasów.

3. POLITYKA SPRZEDAŻY ONLINE

Każdy Klient ma dostęp do swojego zamówienia.

Z uzasadnionych przyczyn Somproduct zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Klienta do Zamówienia i / lub niektórych zaakceptowanych metod płatności, jeśli uzna, że ​​w oparciu o zachowanie lub aktywność Klienta / Kupującego w Witrynie, jego działania mogą w jakiś sposób zaszkodzić Somproduct. W każdym z tych przypadków Klient może skontaktować się z działem obsługi klienta Somproduct, aby uzyskać informacje o przyczynach, które doprowadziły do ​​zastosowania wyżej wymienionych środków.

Komunikacja ze Sprzedawcą może odbywać się poprzez bezpośrednią interakcję ze Sprzedawcą lub adresami lub telefonami podanymi na Stronie.

Wszystkie ceny na Towary i / lub Usługi prezentowane na Stronie są w PLN i zawierają podatek VAT.

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia nie jest możliwa jego modyfikacja.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

  3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

  4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

  6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

  7. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Zwrot może być dokonany jedynie za pomocą tej samej firmy kurierskiej jaką zostało dostarczone zamówienie.

  8. Jeśli Kupujący zgłasza odstąpienie od Umowy w okresie 14 dni kalendarzowych, musi zwrócić wszystkie prezenty dodane do zamówienia.

  Jeśli Towar i/lub usługi zamówione przez Zamawiającego nie mogą być dostarczone przez Sprzedawcę, to powinien on poinformować o tym Konsumenta i niezwłocznie zwrócić środki Zamawiającemu.

  6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Zawartość witryny www.somproduct.pl - tekst, obrazy, grafiki, skrypty, programy, bazy danych i materiały należą do SC Somproduct SRL i są chronione prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej.

  Somproduct nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, dalsze przekazywanie, modyfikowanie treści zawartych na stronie www.somproduct.pl bez pisemnej zgody Somproduct.

  Klient/Kupujący może kopiować, przekazywać i / lub wykorzystywać Treści wyłącznie w celach osobistych lub niekomercyjnych, jeśli nie są one sprzeczne z postanowieniami Dokumentu.

  "Somproduct" jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy OSIM pod numerem M 2012 01065 z 20.02.2012, zatytułowanym SC Somproduct SRL

  Używanie lub powielanie któregokolwiek z wyżej wymienionych przedmiotów bez uprzedniej pisemnej zgody SC Somproduct SRL podlega karze zgodnie z obowiązującym prawem.

  Jakiekolwiek użycie Treści jest zabronione w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie lub w dołączonej umowie dotyczącej użytkowania, jeśli takie istnieją.

  SC Somproduct SRL szanuje prawa własności intelektualnej stron trzecich; jeśli uważasz, że strona www.somproduct.pl zawiera informacje, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, skontaktuj się z nami pod adresem hello@somproduct.pl

  7. POLITYKA POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH I PRZETWARZANIA

  Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Somproduct - SC SOMPRODUCT SRL, z siedzibą w Rumunii, ul. Elektroliza, nr 60, loc. Baia Mare, Jud. Maramureş, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym pod nr. J24 / 2088/2008, numer fiskalny RO 24781693, kapitał zakładowy 200 ron.

  Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.somproduct.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

  Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

  Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zasadami ochrony danych w dziale COOKIES POLICY.

  8. REKLAMA

  Newslettery Somproduct są dostarczane przez wyspecjalizowanych i zatwierdzonych partnerów Somproduct. Zapewnia to poufność i bezpieczeństwo informacji.

  Kiedy Klient tworzy Konto w Witrynie, może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania newsletterów.

  9. DOSTAWA TOWARÓW

  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary za pomocą firmy kurierskiej "od drzwi do drzwi" do Kupującego, zgodnie z opcją wybraną przez Klienta.

  Sprzedawca zapewnia właściwe opakowanie Towarów i dołączy do nich niezbędne dokumenty.

  W przypadku nieodebrania towaru przez Użytkownika, Somproduct wezwie Użytkownika do wykonania zawartej umowy sprzedaży i odbioru zakupionych towarów. W przypadku ponownego nieodebrania zamówionego towaru przez Użytkownika w wyznaczonym przez Somproduct terminie, Somproduct zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towarów przez Użytkownika z powodu niewykonania umowy sprzedaży przez Użytkownika.

  Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Somproduct może dochodzić od Użytkownika równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres magazynu Somproduct, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Somproduct.

  Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Użytkownik, z wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Somproduct. Informacje o kosztach dostawy są dostępne każdorazowo na stronie towaru.

  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Somproduct, pisząc na adres hello@somproduct.pl.

  Sprzedawca dostarcza towary i usługi tylko na terytorium Polski.

  13. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

  Potwierdzenie zostanie dokonane, gdy towary i usługi będą zgodne z charakterystyką techniczną wymienioną w zamówieniu. Jeśli kupujący odkryje, że dostarczone towary lub usługi nie są zgodne ze specyfikacjami technicznymi, sprzedawca zobowiązuje się do ich wymiany na swój koszt. Także w przypadku produktów sprzedawanych i dostarczanych przez SC Somproduct SRL za pośrednictwem strony internetowej www.somproduct.pl, Kupujący korzysta ze zwrotu produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do powiadomienia drogą emailową na adres zwroty@somproduct.pl o chęci zwrotu produktu. Powiadomienie musi zostać wysłane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki. Kiedy klient otrzymuje produkt, musi sprawdzić stan opakowania przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, klient zobowiązany do sporządzenie protokołu z kurierem w momencie dostawy.

  Przed montażem klient ma obowiązek sprawdzić czy w przesyłce znajdują się wszystkie elementy. Montaż niekompletnego produktu powoduje utratę gwarancji.

  14. GWARANCJA PRODUKTU

  Wszystkie produkty sprzedawane przez www.somproduct.pl podlegają warunkom gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i politykami handlowymi producentów. Produkty są nowe i w oryginalnym opakowaniu i pochodzą ze źródeł licencjonowanych przez każdego producenta.

  Wszystkim produktom sprzedawanym i dostarczanym towarzyszy gwarancja wydany bezpośrednio przez SC Somproduct SRL. Gwarancja zawiera ogólne warunki użytkowania produktu.

  Gwarancja i związane z nią dokumenty są wydawane tylko w formie elektronicznej i są dostępne do pobrania na koncie klienta lub pod adresem e-mail hello@somproduct.pl .

  Kupujący ma obowiązek przechowywania gwarancji i faktury VAT. Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją jakości. Gwarancje udzielane są przez producentów. Czas trwania gwarancji jakości, jej warunki oraz procedura gwarancyjna zawarte są w karcie gwarancyjnej

  Gwarancja nie obejmuje produktów które:

  • zostały uszkodzone podczas montażu

  • zostały uszkodzone podczas rozpakowywania za pomocą ostrych narzędzi w skutek czego powstały zarysowania, przecięcia itp.

  15. POLITYKA ZWROTU

  Klient ma prawo do zwrotu produktów zakupionych na www.somproduct.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania, bez podania przyczyny.

  Warunki zwrotu produktów

  ZWROTY PRODUKTÓW W PROSTYCH KROKACH

  Klient musi złożyć pisemny formularz zwrotu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zwroty@somproduct.pl. Prosimy o wydrukowanie formularza i dołączenie go do zwracanej przesyłki (najlepiej byłoby umieścić go w kopercie w celu zabezpieczenia podczas transportu).

  Możesz zwrócić zakupione produkty z www.somproduct.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania.

  Formularz zwrotu musi zostać wypełniony nie później niż w ostatnim dniu kalendarzowym od momentu otrzymania przesyłki. Zwrot produktów po upływie regulaminowego terminu zwrotu nie będzie możliwy.

  OGÓLNE WARUNKI ZWROTU

  Produkty zwracane muszą nowe i zabezpieczone na czas transportu.

  Do przesyłki należy dołączyć wszystkie akcesoria oraz oryginalne dokumenty (faktura lub paragon fiskalny, karta techniczna, podręcznik użytkownika,gwarancja).

  Jeśli zwracany produkt jest uszkodzony, ma plamy, widoczne ślady po montażu, zadrapania, wady,i nie może być ponownie wprowadzony do sprzedaży jako nowy, Klient zostanie obciążony opłatą za pokrycie różnicy w cenie między nowym produktem a produktem, który był już używany.

  Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwrotu. W przypadku zakupów dokonywanych na raty za pomocą jednej z kart kredytowych partnerów partnerskich, pieniądze zostaną zwrócone wyłącznie na kartę, z którą produkty zostały zakupione na raty.

  W przypadku zwrotu produktów, do których została wykupiona dodatkowa opcja montażu, koszty za ww. usługę nie zostaną zwrócone.

  Produkty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi. Te produkty zostały wyprodukowane specjalnie dla Ciebie. Przez produkty wykonane na zamówienie rozumiemy każdy produkt, który został dostosowany do preferencji klienta (rozmiar: długość, szerokość, wysokość, materiał powierzchni) - poprzez podanie kodu materiału lub jakiejkolwiek zmiany ze standardowego modelu pokazanego na stronie produktu na stronie, www.somproduct.pl).

  W przypadku poniższych produktów sprawdź również warunki zwrotu:

  POLITYKA ZWROTÓW DOTYCZĄCA: materacy i poduszek

  Zwrot ww produktów ze względów higienicznych jest możliwy w przypadku zachowania osłony materiałowej.

  W wyjątkowych okolicznościach i za zgodą konsumenta, jeżeli została zdjęta osłona produktu, przyjmiemy zwrot produktu ale naliczymy opłatę w wysokości 30% jego wartości. Koszt ten zostanie odjęty od kwoty, która ma zostać zwrócona. Poduszki i pościel nie mogą zostać zwrócone, jeśli zostały otwarte.

  Materace wykonane na zamówienie nie mogą zostać zwrócone. Te produkty zostały stworzone specjalnie dla Ciebie.

  Poniżej znajdują się przykłady niestandardowych produktów. Te przykłady są podane orientacyjnie i mogą się różnić w zależności od potrzeb klienta.

  Materac Miracle - wymiary 190 x 123 cm

  materac Biofoam - zmiana grubości z 14 cm na 16 cm (standard)

  materac najwyższy - zastosowanie podwójnej warstwy wełny

  ZWROT PRODUKTÓW WADLIWYCH

  Zwrot produkt, który posiada wadę fabryczną lub wadę powstałą podczas transportu, jest zwracany na dokładnie takich samych warunkach jak zwrot innych produktów (zgodnie z regulaminem Somproduct).

  Jeśli zwracany produkt jest uszkodzony, ma plamy, widoczne ślady po montażu, zadrapania, wady,i nie może być ponownie wprowadzony do sprzedaży jako nowy, Klient zostanie obciążony opłatą za pokrycie różnicy w cenie między nowym produktem a produktem, który był już używany.

  Jeśli znajduje się w stanie, który nie pozwala nam na ponowne wprowadzenie produktu na rynek, zastrzegamy sobie prawo do nie uznania zwrotu produktu.

  Uwaga: Jeśli wady produktu zostały stwierdzone po upływie regulaminowego terminu zwrotu, to dany produkt nie podlega zwrotowi. W takim przypadku zgłaszane wady będą rozstrzygane zgodnie z warunkami określonymi w Gwarancji produktu.

  Wadą nie jest niezadowolenie z wyglądu produktu, koloru oraz tekstury materiału.

  Odpowiedzialność za zabezpieczenie towaru podczas transportu spoczywa na Kupującym.

  Po otrzymaniu zwróconego produktu sporządzony zostanie raport i wykonywane zdjęcia, w celu udowodnienia, że wartość produktów jest mniejsza (jeśli dotyczy).

  ZALECENIA DOTYCZĄCE PAKOWANIA

  Aby zabezpieczyć produkt na czas transportu, zalecamy wzięcie pod uwagę następujących instrukcji pakowania:

  Zalecamy owijanie materacy w folię nylonową o minimalnej grubości 0,18 mm. Brzegi folii powinny być szczelnie zamknięte taśmą samoprzylepną aby chronić produkt przed kurzem. W przypadku produktów o masie większej niż 40 kg, zaleca się stosowanie oryginalnego opakowania którego brzegi powinny być zamknięte co ochroni produkt przed uszkodzeniem w wyniku przenoszenia podczas transportu.

  OPAKOWANIE MEBLI

  Zalecamy pakowanie większych produktów w kartony i dodatkowo zabezpieczenie ich od zewnątrz folią bąbelkową. Folię owiń taśmą klejącą, jako dodatkowy środek ochronny.

  PAKOWANIE PRODUKTÓW LEKKICH

  Zalecamy pakowanie produktów w kartony i dodatkowo zabezpieczanie ich od zewnątrz folią bąbelkową. Folię owiń taśmą klejącą, jako dodatkowy środek ochronny.

  OPAKOWANIE PRODUKTÓW Z DEKORACYJNYCH

  Zalecamy pakowanie produktów w kartony i dodatkowo zabezpieczenie ich wewnątrz i na zewnątrz folią bąbelkową. Folię owiń taśmą klejącą, jako dodatkowy środek ochronny.

  17. SRAWY SPORNE

  Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Somproduct i Klientami będą rozwiązywane polubownie.

  Kupon o wartości 45 zł

  Obowiązuje przy pierwszym zamówieniu *

  Do góry